Wodorotlenek niklu

KARTA TECHNICZNA

 

CAS: 12054-48-7 / Einecs: 235-008-5

Wzór: Ni(OH)2

 

Synonimy: wodorotlenek niklu (II); wodorotlenek niklu (2+)

Opis produktu: wodorotlenek niklu występuje w postaci zielonego proszku o zawartości niklu 60%.

Zastosowanie: wodorotlenek niklu jest używany jako składnik w produkcji baterii. Wykorzystywany jest również jako baza do produkcji innych soli niklu.

Opakowanie: worki 20 kg (inne opakowania dostępne na zamówienie)

Dostępność: na magazynie lub na zamówienie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: Nickel hydroxide

 

ADR / IMDG / IATA: Klasa 9

UN: 3077

Grupa pakowania: III

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.