Magazynowanie Globalne dostawy dzięki stałym
zapasom w magazynach zlokalizowanych
w całej Europie.

Logistyka 50-letnie doświadczenie w imporcie i eksporcie surowców dla przemysłu.
Dostawy na cały świat.

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001
&
Status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO
AKTUALNOŚCI