Legal terms

Własność intelektualna:

Strona: https://www.ampere.com należy do A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE SASU. Prezentowany serwis oraz poszczególne jego elementy, w tym znaki towarowe, logotypy i nazwy domen, które pojawiają się na stronie https://www.ampere.com są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej i należą do A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE SASU lub są przedmiotem prawa do ich wykorzystania.

Terminy prawne:

Publikacja strony:

A.M.P.E.R.E. INDUSTRIE SASU
5/7, rue de Bretagne
95310 Saint Ouen L’Aumône – Francja
Tel : + 33 (0) 1.34.32.38.00
Email : marie@ampere.com
RCS de Pontoise B 378 205 355
Kapitał zakładowy : 1.927.600€
Nr TVA : FR 93 378 205 355

Dyrektor publikacji:  Laurent Mallarmé

Hosting:

SEOSYL
92, Rue Désiré Clément
78700 Conflans Sainte Honorine – France
https://seosyl.fr/

Pobierz politykę ochrony danych osobowych firmy A.M.P.E.R.E. Industrie.

Niniejsza strona i jej zawartość podlegają prawu francuskiemu, a wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niej, na jej podstawie lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez sądy francuskie.