Glicyna

KARTA TECHNICZNA

 

CAS : 56-40-6 / Einecs : 200-272-2

Wzór: C2H5NO2

 

Synonimy: glikokol, kwas aminooctowy, kwas 2-aminoetanowy

Opis produktu: glicyna występuje w postaci białego proszku o słodkim zapachu i minimalnej czystości 98,5%.

Zastosowanie: glicyna stosowana jest głównie w nawozach. Jest również stosowana w obróbce powierzchni do bezprądowych kąpieli niklowych.

Opakowanie: worki 25 kg (inne rodzaje opakowań na zamówienie)

Dostępność: na magazynie lub na zamówienie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od zasad, utleniaczy i kwasów.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: nie dotyczy

ADR / IMDG / IATA: nie dotyczy

UN: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.