Cyjanek miedzi / cynku – sól mosiądzu

KARTA TECHNICZNA

 

CAS: 143-33-9 / Einecs: 205-599-4: Cyjanek sodu

CAS: 544-92-3 / Einecs: 208-883-6: Cyjanek miedzi

CAS: 557-21-1 / Einecs: 209-162-9: Cyjanek cynku

 

Wzór: nie dotyczy

 

Synonimy: podwójna sól cyjanek miedzi i cynku

Opis produktu: sól mosiądzu występuje w postaci białego proszku, częściowo rozpuszczalnego w wodzie, o czystości co najmniej 99%.

Zastosowanie: sól mosiądzu jest używana w galwanotechnice, oprócz cyjanku sodu w kąpielach do mosiądzu i w mieszaninach chemicznych.

Opakowanie: beczki 25 kg (inne opakowania dostępne na zamówienie)

Dostępność: na zamówienie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Unikaj kontaktu z kwasami.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: Double salt copper zinc cyanide

 

ADR / IMDG / IATA: Klasa 6.1

UN: 1587

Grupa pakowania: I

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.