Chlorek baru

KARTA TECHNICZNA

 

CAS: 10326-27-9 / EINECS: 233-788-1

Wzór: BaCl2

 

Synonimy: Muriate, Muriate of Barytes, Dichloride Baru

Opis produktu: chlorek baru występuje w postaci białego, bezwonnego proszku o czystości minimum 99%.

Zastosowania: chlorek baru jest używany w przemyśle i laboratoriach.

Opakowanie: worki 25 kg (inne opakowania dostępne na zamówienie)

Dostępność: na magazynie lub na zamówienie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: Barium chloride

 

ADR / IMDG / IATA: Klasa 6.1

UN: 1564

Grupa pakowania: III

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.