Ałun chromu

KARTA TECHNICZNA

 

CAS: 7788-99-0 / Einecs: 233-401-6

Wzór: KCr(SO4)2

 

Synonimy: siarczan potasu chromu (III), ałun chromowy

Opis produktu: ałun chromowy występuje w postaci bezwonnego proszku fioletowego do czarnego o minimalnej czystości 98%.

Zastosowanie: ałun chromowy jest stosowany w przemyśle skórzanym jako składnik w garbowaniu skóry.

Opakowanie: beczki 25 kg (inne opakowania dostępne na zamówienie)

Dostępność: na magazynie lub na zamówienie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: Chromium alum

 

ADR / IMDG / IATA: nie dotyczy

UN: nie dotyczy

Grupa pakowania: nie dotyczy

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.