Cyjanek srebra

KARTA TECHNICZNA

Selectra logo

 

CAS: 506-64-9 / Einecs: 208-048-6

Wzór: Ag CN

 

Synonimy: cyjanek srebra (1+), sól srebra

Opis produktu: nasz cyjanek srebra Selectra jest znany ze swoich właściwości chemicznych przy minimalnej zawartości srebra 80,3%. Występuje w postaci białych kryształów. Podobnie jak wszystkie produkty z gamy Selectra, nasz cyjanek srebra został wyprodukowany do zastosowania w elektrolitycznej obróbce powierzchni.

Zastosowanie: cyjanek srebra jest stosowany w obróbce powierzchni do srebrzenia. Dodawany jest do kąpieli cyjanku potasowego z anodami srebrnymi.

Opakowanie: 1 kg (inne opakowania na zamówienie)

Dostępność: na magazynie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Unikać kontaktu z kwasami.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: Silver cyanide

 

ADR / IMDG / IATA: Klasa 6.1

UN: 1588

Grupa pakowania: II

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.