Chlorek złota

KARTA TECHNICZNA

 

CAS: 15189-51-2 / Einecs: 239-241-3

Wzór: Na(AuCl4)

 

Synonimy: tetrachloroaurynian sodu, sól złota

Opis produktu: chlorek złota występuje w postaci ciemnożółtego proszku o minimalnej zawartości złota 49%.

Zastosowanie: chlorek złota stosowany jest do obróbki powierzchniowej w kąpielach do złocenia w przemyśle elektrycznym i elektronicznym oraz w jubilerstwie i złotnictwie

Opakowanie: 100 gram (inne rodzaje opakowań dostępne na zamówienie)

Dostępność: na zamówienie

Przechowywanie: przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

MSDS: Produkt posiada Kartę Charakterystyki i jest przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego.

Piktogramy: Gold chloride

 

ADR / IMDG / IATA: Klasa 8

UN: 1759

Grupa pakowania: II

Karta charakterystyki dostępna na życzenie: kch@ampere.com

Reach: zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 1907/2006 (REACH)

 

Podane informacje są zgodne z naszą aktualną wiedzą i nie są zobowiązujące. Firma A.M.P.E.R.E. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje.