FrançaisAnglaisAllemandEspagnolItalienPolonaisRusseSlovaqueTchèque

Ochrona katodowa


Mając na celu utrzymanie ciągłego rozwoju, nasze przedsiębiorstwo przejęło i zaadoptowało działalność „ochrony katodowej” od przedsiębiorstw VIELLE MONTAGNE  w dziedzinie stopów CYNKU i od przedsiębiorstwa PECHINEY w dziedzinie stopów ALUMINIUM.
Dzięki temu, do dzisiaj korzystamy z owoców badań i doświadczenia tych dwóch dużych grup przemysłowych. Nasze nowoczesne przedsiębiorstwo produkcyjne, zlokalizowane we Francji, korzysta z najnowszych i najbardziej wydajnych narzędzi produkcyjnych, zapewniając dzięki temu regularność i jakość produkcji.
Obecnie jesteśmy uznanym producentem i kwalifikowanym dostawcą do przedsiębiorstw z takich branż jak: portowa, morska, stoczniowa, naftowa i przetwórstwa naftowego i offshore. Zawdzięczamy to naszym markom zastrzeżonym stopów:

 • Cynk : GALVA PROCAT®
 • Aluminium : HYDRAL 2C®
 • Stopy właściwe : SELECTRAL®

Kategorie


Anody dla przemysłu portowego

ANODY STRUKTURALNE dla pali, dalb, ścianek Larsena, śluz…
Dostępne stopy :

 • CYNC GALVA PROCAT®
 • ALUMINIUM-IND  HYDRAL 2C®
 
Kształt trapezowy
Sekcje i długości zmienne i dostosowywane do potrzeb.
Wkład mocujący płaski lub rurowy, zwinięty, przesunięty, nawiercany w razie konieczności.
Masa netto od 0 do 300 kg.
Wymiarowanie na zapytanie.Anody dla przemysłu morskiego i stoczniowego

ANODY DO SPAWANIA LUB DO PRZYKRĘCANIA
Dostępne stopy :

 • CYNC GALVA PROCAT®
 • ALUMINIUM-IND  HYDRAL 2C®

Forma kropli wody, kostka lub płytka
Waga od 0,2 do 50 kg (lub więcej na zapytanie)
Uchwyt mocujący stalowy, wiercony na zapytanieAnody dla przemysłu naftowego i offshore

ANODY FORMOWANE
Dostępne stopy :

 • ALUMINIUM-CYNC-IND  HYDRAL 2C®
 
Kształt trapezowy
Sekcje i długości zmienne i dostosowywane do potrzeb.
Wkład mocujący płaski lub rurowy, zwinięty, przesunięty, nawiercany w razie konieczności.
Masa netto od 0 do 300 kg.
Wymiarowanie na zapytanie.


Anodes spécifiques sur plan

ANODES en alliage :

 • ZINC GALVA PROCAT®
 •  ALUMINIUM-INDIUM  HYDRAL 2C®
 • ALLIAGE SELECTRAL®
 
Design et dimension étudié spécifiquement
Usinage de la partie alliage si nécessaire
Mode de fixations adaptable à l'anode et à la structure protégée
Développement d'outils spéciaux de fonderie si nécessaire


Jakość

1 – Dokumentacja jakości
Do każdej produkcji anody jesteśmy w stanie dostarczyć kompletny raport jakości, zawierający w szczególności:

 • Analiza spektrochemiczna składu stopu
 • Charakterystyka przygotowania powierzchni wsadu
 • Raport kontroli wymiarowania i tolerancji fizycznej
 • Raport testu destrukcyjnego
 • Raport testu sprawności elektrochemicznej

Nasze anody są systematycznie wymiarowane i odlewane według norm obowiązujących w ochronie katodowej, a w szczególności według norm NF EN 12496 lub DNV RPB 401. Nasza dokumentacja jakościowa obejmuje wymagania i specyfikacje opisane ww normach i ewentualnie wymagania wynikające z dokumentacji przedstawionej przez klienta, jeśli są one bardziej restrykcyjne.

Wszystkie nasze odlewy są kontrolowane za pomocą analizy spektrometrycznej w celu umożliwienia certyfikacji składu stopów i zagwarantowania doskonałej identyfikowalności.2 – Studium wymiarowania

Wśród naszych usług, możemy zaproponować i dołączyć do pakietu, realizację wymiarowania oraz notę obliczeniową w celu opracowania zapotrzebowania na anody i na masę stopu do ochrony katodowej danej konstrukcji.

Nasze niezależne biura projektowe, z personelem posiadającym certyfikat AFNOR Poziom 2 wydział morski (minimum), dostarczą, w zależności od hipotez i powierzchni do zabezpieczenia, kompletną dokumentację badawczą, zawierającą w szczególności charakterystykę działania, plany zastosowania i wymiarowanie jednostkowe anod.
Nasze badania są realizowane systematycznie według obowiązujących norm, a w szczególności:

 • NF EN 12473 : Ogólne zasady ochrony katodowej w wodzie morskiej
 • NF EN 12495 : Ochrona katodowa stałych stalowych konstrukcji przybrzeżnych
 • NF EN 12954 : Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach – Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów
 • NF EN 13173 : Ochrona katodowa stalowych przybrzeżnych konstrukcji pływających
 • NF EN 13174 : Ochrona katodowa urządzeń portowych
 • DNV RPB 401 : Ochrona Katodowa Projekt